Hội nghị đối thoại Quý 1: Giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung (02/04/2014)

Tại hội nghị các đồng chí là lãnh đạo phòng: Tuyên truyền hỗ trợ, Tổng hợp nghiệp vụ dự toán, Kiểm tra thuế số 2 đã giới thiệu những điểm sửa đổi, bổ sung của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 04/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính huớng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; một số nội dung liên quan đến việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Lãnh đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố; Lãnh đạo các phòng chức năng ký giao ước thi đua năm 2014
  • Toàn cảnh hội nghị Cán bộ công chức - Cục Thuế tỉnh Thái Bình năm 2014
  • Đ/c Dương Thị Tài – Cục trưởng Cục thuế biểu dương các đơn vị tích cực tham gia xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  • Lãnh đạo Chi cục thuế huyện, thành phố đón nhận Chứng chỉ ISO 9001:2008 của Chi cục
  • Cục trưởng Cục thuế đón nhận Chứng chỉ ISO9001:2008 của Cục Thuế Thái Bình
  • Đồng chí Đặng Hồng Kỳ - Phó Cục trưởng Cục Thuế giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế
  • Toàn cảnh hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý IV năm 2013 do Cục Thuế tỉnh Thái Bình tổ chức
  • Đồng chí Phạm Ngọc Bảo – Phó trưởng phòng quản lý thuế TNCN phổ biến chính sách thuế TNCN
  • Đồng chí Đặng Hồng Kỳ - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại doanh nghiệp
  • Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lắng nghe Cục Thuế tỉnh Thái Bình phổ biến chính sách thuế mới

Website các Cục Thuế

Thăm dò dư luận

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

 

Thống kê

Tổng số truy cập : 11663

Số người trực tuyến : 4

Tin Cục Thuế

Giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 04/2014/NĐ-CP (17/04/2014)

Ngày17/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2014; Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung như sau:

Thông tin kinh tế

Quyết định số 659/QĐ-BTC ngày 03/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành. (07/05/2013)

Quyết định số 659/QĐ-BTC ngày 03/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành.

Video

Loading the player ...

Liên kết website